Versenyszabályzat

A verseny célja

 

Az 5letből Jövő középiskolai vállalkozási csapatverseny egyedülálló kezdeményezés, melynek célja a vállalkozási kultúra fejlesztése, a diákok érdeklődésének felkeltése a vállalkozások iránt, és amely hitelesen mutatja be a vállalkozások világát, a vállalkozói lét örömeit és kihívásait. A versenyt országos rendezvénnyé kívánjuk fejleszteni, fokozatosan bevonva az érdeklődő iskolákat. Első ízben 2017 tavaszán - mintegy pilot projektként – kizárólag Kecskemét városában – 11 induló csapat részvételével szerveztünk sikeres csapatjátékot. A 2017/2018-as tanévben megyei szintre bővítve, Bács-Kiskun megye területén valósítottuk meg a versenyt.

 

A 2018/2019-es tanévben Kecskeméten és Bács-Kiskun megyén kívül Csongrád megye egyes településein is meghirdettük a vetélkedőt.

 

A játékos csapatverseny kiváló lehetőség arra, hogy a diákok valós élmények révén tegyék próbára kreativitásukat és korszerű ismereteket szerezzenek a versenyképesség, a piac, és más - a vállalkozások működtetése szempontjából lényeges - témakörökben. A verseny, amelyen 10. és 11. osztályos diákok indulhatnak, segíthet az önismeret fejlesztésében, a vállalkozói kompetenciák azonosításában, hozzájárulva a helyes pályaválasztási döntéshez.

 

A verseny szervezője

A verseny az AIPA Kft. szervezésében valósul meg.

 

Részvétel/nevezés

A versenyen 10–11. osztályos diákok 3-5 fős csapatai vehetnek részt. A csapattagok járhatnak egy osztályba, de vegyes csapatok is indulhatnak. Nem követelmény, hogy a csapattagok előzetes vállalkozási ismeretekkel rendelkezzenek, azokat a verseny alatt fogják megszerezni.

Egy diák csak egy csapatban indulhat! Nevezési díj: nincs!

A jelentkezéssel egyben a csapatok elfogadják a versenyszabályzatot, illetve tudomásul veszik, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják.

A 2018-2019. évi verseny jelentkezési határideje: 2018. november 5.

A jelentkezés on-line módon történik, a www.otletboljovo.hu oldalon. A regisztrációs lapon  1 csapatnevet és 5 csapattagot és személyes adataikat, valamint az iskola nevét kell regisztrálni. A regisztrációnál meg kell jelölni, hogy a csapattagok közül ki lesz a kapcsolattartó, valamint meg kell adni egy e-mail címet és egy jelszót is. A megjelölt e-mail cím egyrészt a jelszóval együtt hozzáférést biztosít a kizárólag a versenyzők számára összeállított Tudástár használatához, másrészt a szervezők és a csapat közötti kapcsolattartást szolgálja. Amennyiben a verseny időtartama alatt vis major (pl. utazás, betegség) miatt valamelyik csapattag nem tud részt venni a játékban, akkor – a szervezőkkel történő egyeztetés alapján – lehetőség van csereregisztrációra.

A versenyzők tehát a csapat e-mail címe és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe, és vehetnek részt a verseny online fordulóin.

Felkészülés

A felkészüléshez alapvetően a Tudástárban szereplő oktatóanyagok, filmek és szakirodalom ajánlások nyújtanak segítséget. Természetesen, az egyes témakörök feldolgozásához a diákok önállóan is gyűjthetnek irodalmat.

A verseny menete

A verseny 2 fordulóból áll.

Az első internetes forduló 6 mérföldkőre (modulra) tagolódik, amelyek egymásra épülnek. Az egyes mérföldkövek teljesítéséhez versenyzőink számára írásos szakmai anyagokat, mentori és szakértői segítséget biztosítunk. A feladatok teljesítését a web-oldalra történő feltöltést követően pontozással értékelik független szakértők. Az értékelés eredménye az egyes mérföldkövek lezárását követően jelenik meg a honlapon. Az első fordulón - amely előselejtező is – az első 5 legmagasabb pontszámot elérő csapat jut tovább.

A második fordulóban a csapatok élő show keretében adnak számot kreativitásukról és felkészültségükről. A második fordulón a csapatok teljesítményét 5 fős zsűri értékeli. A versenyző csapatok rangsorát az internetes forduló és az élő show együttes eredménye dönti el.

A döntőbe került csapatok közül a 3 dobogós csapat kerül díjazásra. A közönségszavazatok alapján egy közönségdíj is kiosztásra kerül.

Díjak, nyeremények

Az 5letből Jövő versenyen részt vevő csapatok 3 díjkategóriában részesülhetnek nyereményben.

Győztesek díjazása:

Az 5letből Jövő verseny fődíja 1’000’000.-Ft, valamint egyéni ajándékok a győztes csapat minden tagjának. A második és harmadik helyezett csapatok nyereménye 750’000.-Ft, illetve 500’000.-Ft. A döntőbe jutott diákok részére további értékes nyeremények kerülnek odaítélésre.

Forduló nyertese díj:

Az online forduló során mérföldkövenként kisorsolásra kerül egy-egy élményajándék az aktív csapatok között.

Maximum 1 millió forintos virtuális bankkártya (5letből jövő kártya), amelyről a verseny során fel nem használt összeg a döntőben készpénzre váltható:

Az 5letből jövő versenyen regisztrált csapatok 800’000.- 1’000’000.-Ft értékű virtuális bankkártyát kapnak, amelyet akár teljes összegben megőrizhetnek és készpénzre válthatnak a verseny döntőjében.

A bankkártyák induló összege a versenyre jelentkezés időpontjától függ:

 • 2018. október 22.-október 28. időszakban jelentkező csapatok - 1’000”000.-Ft.

 • 2018. október 29.-november 2. időszakban jelentkező csapatok - 900’000.-Ft.

 • 2018. november 3.-november 5. időszakban jelentkező csapatok - 800’000.-Ft.

A bankkártyáról az alábbi esetekben és mértékben veszítenek forintokat a csapatok az internetes forduló során:

On-line forduló feladatainak késedelmes teljesítése

  • határidő napján 18 óráig leadott feladat – nincs levonás

  • határidő napján 18-20 óra beadott feladat -10’000.-Ft

  • határidő napján 24 óráig beadott feladat -30’000.-Ft

  • határidő másnapján beadott feladat -200’000.-Ft

 • on-line forduló során hibásan feltöltött feladatok

  • elnevezés nélküli dokumentum feltöltése, dokumentumonként -5’000.-Ft

  • megnyithatatlan vagy nem megfelelő formátumú dokumentum feltöltése (amennyiben a fogadó oldal hibája kizárható) -30’000.-Ft

  • hiányzó dokumentum (csak részben teljesített feladat) – 100’000.-ft

  • terjedelmi követelményeket nem teljesítő dokumentum feltöltése -20’000.-Ft

 • mentori megkeresésekre, kérdésekre adott késedelmes válasz (web-oldalon kontrollálható)

  • 5 napon túli válasz -50’000.-Ft

  • 10 napon túli válasz -100’000.-Ft

  • 15 napon túli válasz -200’000.-Ft

A döntőbe jutott csapatok tovább vihetik a döntőbe a bankkártyájukon lévő összeget, azaz nyereményük mellett a bankkártyájukon lévő összeget is megnyerik készpénzben. A döntőbe be nem jutott, de az utolsó fordulóig versenyben lévő csapatok között pedig sorsolással egy csapat szintén megkaphatja a kártyán maradt összegét.

A döntőben az alábbi esetekben és mértékben lehet forintokat veszíteni az 5letből jövő kártyáról:

 • mentori megkeresésekre, kérdésekre adott késedelmes válasz

  • 1 napon túli válasz -50’000.-Ft

  • 2 napon túli válasz -100’000.-Ft

  • 3 napon túli válasz -200’000.-Ft

Versenyfeladatok

A verseny feladatainak kidolgozását az adott terület szakértői végzik, a munkában részt vesznek oktatási szakemberek is.

A verseny második fordulóját moderátor vezeti, a csapatok teljesítményét szakmai zsűri értékeli.

Szellemi tulajdon

Amennyiben a verseny időtartama alatt az 1999. évi LXXVI tv.., illetve a 2016. évi XCIII. törvény, 1999. évi LXXVI., 2001. évi XLVIII. törvények hatálya alá tartozó szerzői mű jön létre, a versenyzők a szabadon rendelkezhetnek szellemi alkotásukkal.

További információk

A verseny megvalósítása során a verseny szervezője a változtatás jogát fenntartja.

A zsűri és a szervezők a verseny konfliktusmentes lebonyolítására törekednek. Amennyiben a verseny megvalósítása során mégis kifogás érkezne, úgy a reklamációk jogosságának elbírálása és az orvosolás a zsűri hatásköre.

A verseny első és második fordulójáról fényképek és videó felvételek is készülnek. A versenyre való jelentkezéssel egyidejűleg versenyzők hozzájárulnak, hogy ezen felvételeket – kizárólag a verseny iránt érdeklődő diáktársak, szülők, valamint a helyi lakosok informálása céljából - a szervezők közzé tehetik a helyi lapokban, illetve a verseny weboldalán, facebook oldalán.

A versennyel kapcsolatban további információk a honlapon találhatók.