Ötletből jövő

Versenyszabályzat

A verseny célja
 
Az 5letből jövő! játékos vetélkedő egy egyedülálló kezdeményezés a középiskolások számára, amelynek célja a vállalkozási kultúra fejlesztése, a diákok érdeklődésének felkeltése a vállalkozások iránt. A verseny hitelesen ábrázolja a vállalkozások világát, a vállalkozói lét örömeit és kihívásait. A játék során minden induló csapat létrehoz egy virtuális vállalkozást, melyben saját ötletét valósítja meg a 6 online forduló alatt. A játékos csapatverseny kiváló lehetőség arra, hogy a diákok valós élmények révén tegyék próbára kreativitásukat és korszerű ismereteket szerezzenek a versenyképesség, a piac, és más - a vállalkozások működtetése szempontjából lényeges - témakörökben. A verseny, amelyen  9-12. osztályos diákok indulhatnak, segíthet az önismeret fejlesztésében, a vállalkozói kompetenciák azonosításában, elősegítve ezzel a könnyebb és eredményesebb pályaorientációt.
 
A verseny szervezője
 
A verseny az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében valósul meg (a továbbiakban: Szervező).
 
Részvétel/nevezés
 
A versenyen 9–12. osztályos diákok 3-5 fős csapatai vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek. A csapattagok járhatnak egy iskolába, évfolyamra, osztályba, de vegyes csapatok is indulhatnak. A versenyen magyarországi csapatok mellett magyar anyanyelvű határon túli diákok is részt vehetnek.

Egy személy maximum kétszer indulhat különböző évadokban a versenyen.

Egyénileg is van lehetőség regisztrálni a versenyre az 5letből jövő! weboldalán található Csapatkereső aloldalon és más csapatkereső diákokkal csapatot alakítani.

Nem követelmény, hogy a csapattagok előzetes vállalkozási ismeretekkel rendelkezzenek, azokat a verseny alatt fogják megszerezni.

Egy diák (a továbbiakban: csapattag) csak egy csapatban indulhat! Nevezési díj: nincs!

A jelentkezéssel a versenyre jelentkezők, vagyis a csapattagok kinyilvánítják az 5letből jövő! versenyben való részvételi szándékukat, és minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják a jelen versenyszabályzatot, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az abban foglaltakat, illetve tudomásul veszik, hogy a Szervező a változtatás jogát fenntartja, vagyis azt, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát megváltoztassa, ugyanakkor lehetősége szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a játék időtartama alatt e dokumentumban foglaltak érdemben ne változzanak.

A 2022/2023. évi versenyre való jelentkezés határideje: 2023. január 9.

A jelentkezés online módon történik, a www.5letboljovo.hu oldalon. A regisztrációs lapon 1 csapatnevet, a 3-5 fő csapattagot és személyes adataikat, valamint az iskola nevét kell regisztrálni. A regisztrációnál meg kell jelölni, hogy a csapattagok közül ki lesz a kapcsolattartó, valamint meg kell adni egy e-mail címet és egy jelszót is. A megjelölt e-mail cím a Szervező és a csapat közötti kapcsolattartást szolgálja. Amennyiben a verseny időtartama alatt vis major (pl. utazás, betegség) miatt valamelyik csapattag nem tud részt venni a játékban, akkor – a Szervezővel történő egyeztetés alapján – lehetőség van csereregisztrációra. A versenyzők tehát a csapat e-mail címe és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe, és vehetnek részt a verseny online fordulóin.

FONTOS! Az online forduló során csak úgy tudnak a csapatok megoldást feltölteni, ha minden egyes csapattag legalább egyszer bejelentkezett a rendszerbe, megismerte és elfogadta a jelen verseny (-és adatkezelési) szabályzatot!

A verseny minimum 30 csapat regisztrációja esetén indul el.


Amennyiben a jelen Versenyszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
Felkészülés
 
A felkészüléshez alapvetően a Versenykiírásban és a Tudástárban szereplő oktatóanyagok, filmek és szakirodalom ajánlások nyújtanak segítséget. Természetesen az egyes témakörök feldolgozásához a diákok önállóan is gyűjthetnek irodalmat.
 
A verseny menete
 
A verseny 2 fordulóból áll.
Az első internetes forduló 6 mérföldkőre (modulra) tagolódik, amelyek egymásra épülnek. A feladatleírásokat, segédanyagokat, valamint a feladat leadáshoz kapcsoló információkat a Versenykiírás c. dokumentum tartalmazza. Az egyes mérföldkövek teljesítéséhez versenyzőink számára az írásos és videós szakmai anyagokon túl mentori és szakértői segítséget biztosítunk.
Minden csapat munkáját - vállalkozások iránt érdeklődő – egyetemista mentor segíti.
 
Az e-mentorok feladata az, hogy 
 

 • egyszerű, közérthető formában magyarázzák el a versenyfeladatokat,
 • segítsenek értelmezni a feladatokhoz tartozó ismeretanyagot, illetve
 • tapasztalataik, ismereteik alapján véleményezzék a csapatok által kidolgozott feladatmegoldásokat.


A csapatoknak – mérföldkövenként – fel kell venniük a kapcsolatot kijelölt mentorukkal (így visszajelezni, tájékoztatni, konzultálni), melynek során felvethetik aktuális kérdéseiket, illetve beszámolnak a feladatok teljesítésének állásáról. A 4-5-6. mérföldkövek esetében - a feladatmegoldások leadási határideje előtt legalább 72 órával - a csapatoknak online konzultáció keretében kell feladatmegoldásukat a mentorral egyeztetni.
Határidők az első fordulóban (az egyes mérföldkövek teljesítési határideje):

 • 1. mérföldkő: 2023. január 10. – 2023. január 31.
 • 2. mérföldkő: 2023. február 1. – 2023. február 15.
 • 3. mérföldkő: 2023. február 16. – 2023. március 1.
 • 4. mérföldkő: 2023. március 2. – 2023. március 16.
 • 5. mérföldkő: 2023. március 17. – 2023. március 30.
 • 6. mérföldkő: 2023. március 31. – 2023. április 20.

 A mérföldkövek leadási határideje a fent megjelölt napokon 18 óra, ettől későbbi időpontban történő leadás esetén a virtuális bankkártyáról meghatározott összeg kerül levonásra. (ld. Virtuális bankkártya fejezet)

A regisztrált csapatok az egyes határidők lejárta előtt is beküldhetik a versenyfeladatok teljesítését.

A feladatok teljesítését a weboldalra történő feltöltést követően pontozással értékelik független szakértők. Az értékelés eredménye az egyes mérföldkövek lezárását követően jelenik meg a honlapon. Az első fordulón - amely előselejtező is – az első 5 legmagasabb pontszámot elérő csapat jut tovább.

A második fordulóban a csapatok élő show keretében adnak számot kreativitásukról és felkészültségükről. A második fordulón a csapatok teljesítményét 5 fős zsűri értékeli. A döntős csapatok rangsorát, helyezését a döntőn nyújtott prezentáció alapján állapítja meg a zsűri. A döntőbe került csapatok közül a 3 dobogós csapat kerül díjazásra.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy egy esetleges járványügyi helyzetre való tekintettel a második fordulót (a döntőt) online formában rendezzék meg.

A döntőbe jutott csapatok tagjai (különösen az I. helyezett csapat tagjai) kötelezettséget vállalnak, hogy a versenyt követően rendelkezésre állnak, amennyiben velük interjút szeretnének készíteni, valamint vállalják, hogy minden esetben válaszolnak a Szervezőnek, illetőleg eleget tesznek a Szervező - versennyel összefüggő – megkeresésének.

A döntő helyszínére történő utazás önköltséges, az esetleges szállást azonban Szervező biztosítja a csapattagok számára.
 
Díjak, nyeremények
 
Az 5letből jövő! versenyen részt vevő csapatok 4 díjkategóriában juthatnak nyereményhez.
A nyeremény a csapattagok között egyenlő részben oszlik meg.
 
Győztesek díjazása:
 
Az 5letből jövő! verseny fődíja 1.000.000.-Ft.
A második és harmadik helyezett csapatok nyereménye 750.000.-Ft, illetve 500.000.-Ft.
Amennyiben az éves szponzori lehetőségek engedik, úgy a döntőbeli 4. és 5. helyezett is pénzjutalomban részesül.
A helyezettek nyereményei nettó /adózás utáni/ összegek, kivéve a virtuális bankkártya összege.
 
Különdíjak:
Állandó különdíj: Kollár Csaba vállalkozó, üzletember által felajánlott nettó 250.000 Ft a legeredményesebb kecskeméti csapat számára. Eseti különdíjak: Évente változó jelleggel a felajánlások függvényében. Pl.: legmegvalósíthatóbb ötlet különdíja.
Forduló nyertese díj:
 
Az online forduló során mérföldkövenként egy-egy élmény- vagy tárgyi ajándékban részesül az első 3 forduló során a kisorsolt, míg a 4-6. mérföldkő során a mérföldkövet legjobban teljesítő csapat.
 
Virtuális bankkártya:
 
Az 5letből jövő! versenyen regisztrált csapatok bruttó 1.000.000.-Ft értékű virtuális bankkártyát kapnak, amelyet akár teljes összegben megőrizhetnek a verseny döntőjéig.
 
A virtuális bankkártyáról az alábbi esetekben és mértékben veszítenek forintokat a csapatok az internetes forduló során:
 
Online forduló feladatainak késedelmes teljesítése:

 • határidő napján 18 óráig leadott feladat – nincs levonás
 • határidő napján 18-20 óra beadott feladat -10.000.-Ft
 • határidő napján 24 óráig beadott feladat -30.000.-Ft

Online forduló során hibásan feltöltött feladatok:

 • elnevezés nélküli dokumentum feltöltése, dokumentumonként -5.000.-Ft
 • megnyithatatlan vagy nem megfelelő formátumú dokumentum feltöltése (amennyiben a fogadó oldal hibája kizárható) -30.000.-Ft
 • hiányzó dokumentum (csak részben teljesített feladat) – 100.000.-Ft
 • terjedelmi követelményeket nem teljesítő dokumentum feltöltése -20.000.-Ft

 
Mentorok elmulasztott vagy késedelmes megkeresése mérföldkövenként:
 

 • A verseny indulását követően, a mentor bejelentkezik csapatához. A mentori bejelentkezésre – a mentor jelentkezését követő 48 órán belül – a csapatnak érdemben válaszolnia kell. Amennyiben a csapat elmulasztja a mentora felé történő érdemi visszajelzést, úgy az 200.000.- Ft levonást von maga után a virtuális bankkártyán lévő összegből.
 • Az első, a második és a harmadik mérföldkövek teljesítésekor a csapatnak érdemben történő tájékoztatási kötelezettsége van a mentora felé. Érdemben történő jelzésnek minősül, ha a csapat jelzi a mentora felé, hogy a feladatot teljesítette, a feladat leadása határidőre megtörtént. Amennyiben a csapat elmulasztja a mentora felé történő - ezen - érdemi tájékoztatást, úgy az a virtuális bankkártyán lévő összegből fordulónként 10.000-10.000,- Ft levonást von maga után.
 • A negyedik és az ötödik mérföldköveknél a csapatnak minimum egy érdemi konzultációs kötelezettsége van mentorával, amit a csapat a feladat tervezett leadását legalább 72 órát megelőzően köteles kezdeményezni. Ennek elmulasztása mérföldkövenként 100.000-100.000,- Ft levonást von maga után a virtuális bankkártyán lévő összegből.
 • A vállalkozói verseny legösszetettebb feladatánál, a hatodik mérföldkőnél (üzleti terv) a csapatnak két érdemi konzultációs kötelezettsége van mentorával. Az első érdemi konzultációnak a hatodik mérföldkő elindulását követő 72 órán belül kell megtörténnie, a második érdemi konzultációt pedig a csapatnak a feladat tervezett leadását - legalább 72 órát - megelőzően kell kezdeményeznie. Ennek elmulasztása 200.000,- Ft levonást von maga után a virtuális bankkártyán lévő összegből.

A bankkártyáról történő levonást az 5letből jövő! informatikai rendszer automatikusan végzi a chat felületen megjelenő kommunikáció alapján. Nem egyértelmű esetekben a Szervező dönt a fenti szabályoknak megfelelően.

Amennyiben a fentiekben szabályozott visszajelzés, tájékoztatási kötelezettség, konzultációs kötelezettség nem minősíthető érdeminek, arról a mentor tájékoztatja a Szervezőt, aki dönt az esetleges levonásról.

A döntőbe jutott csapatok továbbviszik a döntőbe a virtuális bankkártyájukon lévő összeget. Az első helyezett csapat pedig nyereménye mellett a bankkártyáján lévő összeget is megnyeri.

A virtuális bankkártyán nyert összeg bruttó /adózás előtti/ összeg.

A díjak átadása egyeztetéstől függően, a csapattagok személyes adatainak megfelelő módon történő igazolása után (személyi igazolvány vagy más fényképes, személyazonosításra alkalmas közokirat), személyesen történik meg, vagy az adatok egyeztetésével banki átutalással. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A döntőn további különdíjak átadása is megtörténik. Kollár Csaba vállalkozó által a vetélkedőn legeredményesebben szereplő kecskeméti csapatnak felajánlott különdíj 250.000 Ft.
 
Versenyfeladatok, szakmai támogatás
 
Az 5letből jövő! verseny szakmai előkészítését, az évadok szakmai felügyeletét a budapesti MOHA Ház szakemberei végzik az alábbi feladatok szerint:

 • versenyfeladatok, felkészítő anyagok és gyakorlófeladatok kidolgozása
 • versenyfeladatok teljesíthetőségének ellenőrzése fókuszcsoport-vizsgálat keretében
 • e-mentor rendszer működtetése, mentorok felkészítése és támogatása
 • online bíráló rendszer működtetése, bírálók felkészítése és támogatása

A verseny második fordulóját moderátor vezeti, a csapatok teljesítményét szakmai zsűri értékeli.
 
Szellemi tulajdon
 
Amennyiben a verseny időtartama alatt az 1999. évi LXXVI tv, illetve a 2016. évi XCIII. törvény, 1999. évi LXXVI., 2001. évi XLVIII. törvények hatálya alá tartozó szerzői mű jön létre, a versenyzők (csapattagok) szabadon rendelkezhetnek szellemi alkotásukkal.
 
További információk
 
A zsűri és a Szervező a verseny konfliktusmentes lebonyolítására törekednek. Amennyiben a verseny megvalósítása során mégis kifogás érkezne, úgy a reklamációk jogosságának elbírálása és az orvosolás a zsűri hatásköre.
A verseny első és második fordulójáról fényképek és videó felvételek is készülnek. A versenyre való jelentkezéssel egyidejűleg a versenyzők (csapattagok) - törvényes képviselőjükkel együttesen - hozzájárulnak, hogy róluk, versenyzőkről fényképek vagy videók készüljenek és ezen felvételeket, így a képmásukat a Szervező korlátlanul, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználja, nyilvánosságra hozza, így közzé teheti kifejezetten – de nem kizárólagosan  - a helyi és országos lapokban, illetve a verseny weboldalán, facebook oldalán és egyéb online media felületein. A jelen nyilatkozattal biztosított felhasználási jog kiterjed a videók, vagy fényképek tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére.
A versenyre való jelentkezéssel egyidejűleg versenyzők (csapattagok) - törvényes képviselőjükkel együttesen - kijelentik, hogy a fentiekben részletezett esetekben a képmásuk nyilvánosságra hozatala és felhasználása nem minősül jogaik, különösen, de nem kizárólagosan személyiségi jogaik megsértésének. Kijelentik továbbá, hogy a fentiekben meghatározott felhasználási jogot ingyenesen, ellenérték megfizetése nélkül engedik át az Szervezőnek. A versenyzőnek jelen hozzájárulása alapján semmiféle további követelése vagy igénye nincs, és azt a jövőben sem támaszt.
A Szervező kizárja a nyeremény minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyeremény felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.
A versennyel kapcsolatban további információk a honlapon találhatók.
 
Adatkezelés
 
A jelentkezés során a csapattagra, illetőleg a csapattag törvényes képviselőjére vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően kell kitölteni. A jelentkezésnél az adatszolgáltatás önkéntes. A jelentkezéssel egyidejűleg a csapattag, illetőleg a csapattag törvényes képviselője a büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és a jelentkezés során saját személyes adatok kerültek megadásra.
A csapattag, valamint a csapattag törvényes képviselője által megadott adatokat a Szervező az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően kezeli és használja fel, harmadik személynek vagy szervezetnek nem adja tovább.
A csapattag és a csapattag törvényes képviselőjének adatait az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően bizalmasan kezeli, azokat csak törvény rendelkezése vagy az érintett engedélye alapján adhatja át harmadik személy részére.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII: törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a csapattag és a csapattag törvényes képviselője a jelentkezéssel tudomásul veszik és elfogadják a jelen versenyszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezésüket adják ahhoz, hogy megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési időtartam alatt kezelje.
A versenyben történő részvétel érdekében a személyes adatok (név, irányítószám, város, lakcím, email, telefonszám) a verseny céljából, valamint a nyeremény kisorsolása, a nyertes azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése céljából történő kezelése érdekében adott hozzájárulással a csapattag - illetőleg a csapattag törvényes képviselője - kifejezett hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
- a nyertes nevét és postacímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja,
- a csapattag megadott személyes adatait a Szervező a jövőben saját marketing tevékenysége és a csapattag részére történő megküldése céljából felhasználhatja.
 
Az adatkezelés célja:
 
Szervező a csapattag által a Versenyben történő részvételkor, valamint a nyertes csapattagok által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat, valamint a csapattag törvényes képviselője által megadott adatokat
- a Verseny eredményes lebonyolítása,
- a csapattag/törvényes képviselő azonosítása,
- a nyertes csapattagokkal/törvényes képviselőjükkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.
 
A kezelt adatok köre:
 
Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a csapattagok alábbi személyes adatait:
- a Versenyben történő részvételhez a csapattag nevét, telefonszámát, e-mailben küldött válasz esetén e-mail címét;
- a nyertes csapatok minden tagja által a nyeremény postai kézbesítése esetén a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (nyeremény átvétele postai úton lakcím megadásával).
- A versenyen pénznyereményben részesültek számára az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Teljes név
 • Lakcím
 • Születési hely, idő
 • Anyja leánykori neve
 • Adóazonosító jel
 • TAJ-szám
 • Bankszámlaszám

 
Szükséges másolatok rendelkezésre bocsátása:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Adóigazolvány
 • TAJ-kártya

Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a csapattag törvényes képviselőjének következő személyes adatát: Törvényes képviselő nevét, születési dátumát, lakcímét, személyazonosító okmányát.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a csapattagok/törvényes képviselőjük által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A csapattag/törvényes képviselője a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a fenti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.
A megfelelő tájékoztatást jelen Versenyszabályzat szolgálja.

Az adatkezelő a Szervező: AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205., cégjegyzékszám: 03-09-118996, képviseletre jogosult: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

A csapattag/törvényes képviselője jogosult a verseny során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét), továbbá kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a csapattag/törvényes képviselő személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a csapattag/törvényes képviselő személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a csapattag/törvényes képviselő személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a csapattag/törvényes képviselő bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A csapattag a /törvényes képviselő személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Verseny eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A csapattag/törvényes képviselőjének jogai:
a) A csapattag/törvényes képviselő jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
b) A csapattag/törvényes képviselő kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a csapattag/törvényes képviselő kérheti személyes adatainak kiegészítését.
c) A csapattag/törvényes képviselő kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, közérdekből végzett feladat ellátásához.
A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d) A csapattag/törvényes képviselő a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A csapattag/törvényes képviselő jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a csapattag/törvényes képviselő kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a csapattagot/törvényes képviselőt.

A csapattag/törvényes képviselő panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., Tel.: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://naih.hu.

A csapattag/törvényes képviselő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, így az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az aipakft@gmail.com mail címen jelentheti be/kérheti.

Jogainak megsértése esetén a csapattag/törvényes képviselő a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Kecskeméti Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
 
 
FELELŐSSÉG KIZÁRÁS:
 
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a versenyben való részvétel során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A csapattag a versenyen történő részvétellel kifejezetten lemond a verseny lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a verseny pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.