Versenyszabályzat

A verseny célja

Az 5letből Jövő középiskolai vállalkozási csapatverseny egyedülálló kezdeményezés, melynek célja a vállalkozási kultúra fejlesztése, a diákok érdeklődésének felkeltése a vállalkozások iránt, és amely hitelesen mutatja be a vállalkozások világát, a vállalkozói lét örömeit és kihívásait. A versenyt országos rendezvénnyé kívánjuk fejleszteni, fokozatosan bevonva az érdeklődő iskolákat. Első ízben 2017 tavaszán - mintegy pilot projektként – kizárólag Kecskemét városában – 11 induló csapat részvételével szerveztünk sikeres csapatjátékot. A 2017/2018-as tanévben megyei szintre bővítve, Bács-Kiskun megye területén valósítottuk meg a versenyt.

A 2018/2019-es tanévben Kecskeméten és Bács-Kiskun megyén kívül Csongrád megye egyes településein is meghirdettük a vetélkedőt.

A játékos csapatverseny kiváló lehetőség arra, hogy a diákok valós élmények révén tegyék próbára kreativitásukat és korszerű ismereteket szerezzenek a versenyképesség, a piac, és más - a vállalkozások működtetése szempontjából lényeges - témakörökben. A verseny, amelyen 10. és 11. osztályos diákok indulhatnak, segíthet az önismeret fejlesztésében, a vállalkozói kompetenciák azonosításában, hozzájárulva a helyes pályaválasztási döntéshez.

A verseny szervezője

A verseny az AIPA Kft. szervezésében valósul meg.

Részvétel/nevezés

A versenyen 10–11. osztályos diákok 3-5 fős csapatai vehetnek részt. A csapattagok járhatnak egy osztályba, de vegyes csapatok is indulhatnak. Nem követelmény, hogy a csapattagok előzetes vállalkozási ismeretekkel rendelkezzenek, azokat a verseny alatt fogják megszerezni.

Egy diák csak egy csapatban indulhat! Nevezési díj: nincs!

A jelentkezéssel egyben a csapatok elfogadják a versenyszabályzatot, illetve tudomásul veszik, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják.

A 2018-2019. évi verseny jelentkezési határideje: 2018. november 5.

A jelentkezés on-line módon történik, a www.otletboljovo.hu oldalon. A regisztrációs lapon  1 csapatnevet és 5 csapattagot és személyes adataikat, valamint az iskola nevét kell regisztrálni. A regisztrációnál meg kell jelölni, hogy a csapattagok közül ki lesz a kapcsolattartó, valamint meg kell adni egy e-mail címet és egy jelszót is. A megjelölt e-mail cím egyrészt a jelszóval együtt hozzáférést biztosít a kizárólag a versenyzők számára összeállított Tudástár használatához, másrészt a szervezők és a csapat közötti kapcsolattartást szolgálja. Amennyiben a verseny időtartama alatt vis major (pl. utazás, betegség) miatt valamelyik csapattag nem tud részt venni a játékban, akkor – a szervezőkkel történő egyeztetés alapján – lehetőség van csereregisztrációra.

A versenyzők tehát a csapat e-mail címe és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe, és vehetnek részt a verseny online fordulóin.

A jelentkezéssel a csapattag kinyilvánítja az "Ötletből jövő" versenyben való részvételi szándékát, illetve azt, hogy jelen versenyszabályzatot a jelentkezés időpontja szerinti tartalommal magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

Amennyiben a Versenyszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felkészülés

A felkészüléshez alapvetően a Tudástárban szereplő oktatóanyagok, filmek és szakirodalom ajánlások nyújtanak segítséget. Természetesen, az egyes témakörök feldolgozásához a diákok önállóan is gyűjthetnek irodalmat.

A verseny menete

A verseny 2 fordulóból áll.

Az első internetes forduló 6 mérföldkőre (modulra) tagolódik, amelyek egymásra épülnek. Az egyes mérföldkövek teljesítéséhez versenyzőink számára írásos szakmai anyagokat, mentori és szakértői segítséget biztosítunk. A feladatok teljesítését a web-oldalra történő feltöltést követően pontozással értékelik független szakértők. Az értékelés eredménye az egyes mérföldkövek lezárását követően jelenik meg a honlapon. Az első fordulón - amely előselejtező is – az első 5 legmagasabb pontszámot elérő csapat jut tovább.

A második fordulóban a csapatok élő show keretében adnak számot kreativitásukról és felkészültségükről. A második fordulón a csapatok teljesítményét 5 fős zsűri értékeli. A versenyző csapatok rangsorát az internetes forduló és az élő show együttes eredménye dönti el.

A döntőbe került csapatok közül a 3 dobogós csapat kerül díjazásra. A közönségszavazatok alapján egy közönségdíj is kiosztásra kerül.

Díjak, nyeremények

Az 5letből Jövő versenyen részt vevő csapatok 3 díjkategóriában részesülhetnek nyereményben.

Győztesek díjazása:

Az 5letből Jövő verseny fődíja 1’000’000.-Ft, valamint egyéni ajándékok a győztes csapat minden tagjának. A második és harmadik helyezett csapatok nyereménye 750’000.-Ft, illetve 500’000.-Ft. A döntőbe jutott diákok részére további értékes nyeremények kerülnek odaítélésre.

Forduló nyertese díj:

Az online forduló során mérföldkövenként kisorsolásra kerül egy-egy élményajándék az aktív csapatok között.

Maximum 1 millió forintos virtuális bankkártya (5letből jövő kártya), amelyről a verseny során fel nem használt összeg a döntőben készpénzre váltható:

Az 5letből jövő versenyen regisztrált csapatok 800’000.- 1’000’000.-Ft értékű virtuális bankkártyát kapnak, amelyet akár teljes összegben megőrizhetnek és készpénzre válthatnak a verseny döntőjében.

A bankkártyák induló összege a versenyre jelentkezés időpontjától függ:

 • 2018. október 22.-október 28. időszakban jelentkező csapatok - 1’000”000.-Ft.
 • 2018. október 29.-november 2. időszakban jelentkező csapatok - 900’000.-Ft.
 • 2018. november 3.-november 5. időszakban jelentkező csapatok - 800’000.-Ft.

A bankkártyáról az alábbi esetekben és mértékben veszítenek forintokat a csapatok az internetes forduló során:

 • On-line forduló feladatainak késedelmes teljesítése
  • határidő napján 18 óráig leadott feladat – nincs levonás
  • határidő napján 18-20 óra beadott feladat -10’000.-Ft
  • határidő napján 24 óráig beadott feladat -30’000.-Ft
  • határidő másnapján beadott feladat -200’000.-Ft
 • on-line forduló során hibásan feltöltött feladatok
  • elnevezés nélküli dokumentum feltöltése, dokumentumonként -5’000.-Ft
  • megnyithatatlan vagy nem megfelelő formátumú dokumentum feltöltése (amennyiben a fogadó oldal hibája kizárható) -30’000.-Ft
  • hiányzó dokumentum (csak részben teljesített feladat) – 100’000.-ft
  • terjedelmi követelményeket nem teljesítő dokumentum feltöltése -20’000.-Ft
 • mentori megkeresésekre, kérdésekre adott késedelmes válasz (web-oldalon kontrollálható)
  • 5 napon túli válasz -50’000.-Ft
  • 10 napon túli válasz -100’000.-Ft
  • 15 napon túli válasz -200’000.-Ft

A döntőbe jutott csapatok tovább vihetik a döntőbe a bankkártyájukon lévő összeget, azaz nyereményük mellett a bankkártyájukon lévő összeget is megnyerik készpénzben.

A döntőben az alábbi esetekben és mértékben lehet forintokat veszíteni az 5letből jövő kártyáról:

 • mentori megkeresésekre, kérdésekre adott késedelmes válasz
  • 1 napon túli válasz -50’000.-Ft
  • 2 napon túli válasz -100’000.-Ft
  • 3 napon túli válasz -200’000.-Ft

A díjak átadása egyeztetéstől függően, a csapattagok személyes adatok megfelelő módon történő igazolása után (személyi igazolvány vagy más fényképes, személyazonosításra alkalmas közokirat), személyesen történik meg.


A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.


Tekintettel arra, hogy a csapattagok korlátozottan cselekvőképes személynek minősülnek, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen versenyszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjükkel együtt jogosultak.

 

Versenyfeladatok

A verseny feladatainak kidolgozását az adott terület szakértői végzik, a munkában részt vesznek oktatási szakemberek is.

A verseny második fordulóját moderátor vezeti, a csapatok teljesítményét szakmai zsűri értékeli.

Szellemi tulajdon

Amennyiben a verseny időtartama alatt az 1999. évi LXXVI tv.., illetve a 2016. évi XCIII. törvény, 1999. évi LXXVI., 2001. évi XLVIII. törvények hatálya alá tartozó szerzői mű jön létre, a versenyzők a szabadon rendelkezhetnek szellemi alkotásukkal.

További információk

A verseny megvalósítása során a verseny szervezője a változtatás jogát fenntartja.

A zsűri és a szervezők a verseny konfliktusmentes lebonyolítására törekednek. Amennyiben a verseny megvalósítása során mégis kifogás érkezne, úgy a reklamációk jogosságának elbírálása és az orvosolás a zsűri hatásköre.

A verseny első és második fordulójáról fényképek és videó felvételek is készülnek. A versenyre való jelentkezéssel egyidejűleg versenyzők hozzájárulnak, hogy ezen felvételeket – kizárólag a verseny iránt érdeklődő diáktársak, szülők, valamint a helyi lakosok informálása céljából - a szervezők közzé tehetik a helyi lapokban, illetve a verseny weboldalán, facebook oldalán.

A versennyel kapcsolatban további információk a honlapon találhatók.

 

Adatkezelés


A jelentkezés során a csapattagra vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően kell kitölteni. A jelentkezésnél az adatszolgáltatás önkéntes. A jelentkezéssel egyidejűleg a csapattag a büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és a jelentkezés során saját személyes adatok kerültek megadásra.
A csapattag által megadott adatokat a Szervező az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően kezeli és használja fel, harmadik személynek vagy szervezetnek nem adja tovább.


A csapattag adatait az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően bizalmasan kezeli, azokat csak törvény rendelkezése vagy az érintett engedélye alapján adhatja át harmadik személy részére.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII: törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a csapattag tudomásul veszi és elfogadja a jelen versenyszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Szervező az adatkezelési időtartam alatt kezelje.


A versenyben történő részvétel érdekében a személyes adatok (név, irányítószám, város, lakcím, email, telefonszám) a verseny céljából történő kezelése érdekében adott hozzájárulással a csapattag kifejezett hozzájárulását adja az alábbiakhoz:


- a nyertes nevét és postacímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja,
- megadott személyes adatait a Szervező a jövőben saját marketing tevékenysége és a csapattag részére történő megküldése céljából felhasználhatja.


Az adatkezelés célja: Szervező a csapattag által a Versenyben történő részvételkor, valamint a nyertes csapattagok által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat


- a Verseny eredményes lebonyolítása,
- a csapattag azonosítása,
- a nyertes csapattagokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.
A kezelt adatok köre: Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a csapattagok alábbi személyes adatait:
- a Versenyben történő részvételhez a csapattag nevét, telefonszámát, e-mailben küldött válasz esetén e-mail címét;
- a nyertes csapat minden tagja által a nyeremény postai kézbesítése esetén a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (lakcím).

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a csapattagok által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A csapattag a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a fenti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.
A megfelelő tájékoztatást jelen Versenyszabályzat szolgálja.


Az adatkezelő a Szervező: AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205.


A csapattag jogosult a verseny során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét), továbbá kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az adatkezelés módja és elvei: Szervező kijelenti, hogy a csapattag személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a csapattag személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a csapattag személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
 

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a csapattag bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A csapattag a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Verseny eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.


A csapattag jogai:


a) A csapattag jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

b) A csapattag kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a csapattag kérheti személyes adatainak kiegészítését.
c) A csapattag kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, közérdekből végzett feladat ellátásához.
A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d) A csapattag a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
A csapattag jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a csapattag kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a csapattagot.
A csapattag panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.


A hivatal elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., Tel.: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://naih.hu.


A csapattag az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, így az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az aipakft@gmail.com mail címen jelentheti be/kérheti.


Jogainak megsértése esetén a csapattag a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Kecskeméti Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.