Ötletből jövő

FÓKUSZCSOPORT
Fókuszban a célcsoport

Kommunikációs és aktivitási szokásaikról, érdeklődési köreikről és a hatékony motivációs elemekről kérdeztük a tíz főből álló fókuszcsoportunkat.

Az 5letbőlJÖVŐ! játékos üzleti csapatverseny előkészítésének - pilot programról lévén szó - elengedhetetlen része volt a megszólítani kívánt célcsoport, azaz a tizenéves korosztály kommunikációs és aktivitási szokásainak, érdeklődési köreinek feltérképezése, fontos volt számunkra, hogy megtudjuk, mi motiválja őket egy ilyen jellegű versenyben való részvételre.
Az információk megszerzése érdekében egy 10 főből álló fókuszcsoportot hívtunk össze a kecskeméti középiskolák diákjaiból. Első körben egy kérdőív kitöltésére kértük fel a fiatalokat, ahol közösségi médiahasználati szokásaikról kaptunk átfogóbb képet, kijelölve ezáltal a projekt számára a főbb kommunikációs platformokat (facebook, instagram).

A vizsgálat második felében a projekt számára előkészített verbális, non-verbális és vizuális kommunikációs elemeket mutattuk be a fókuszcsoportnak, majd véleményezés után egy szakmai megbeszélés keretében kiválasztottuk a diákok véleményén alapuló, ugyanakkor szakmailag is leghelytállóbb verziókat, amelynek garanciát nyújthatnak a projekt sikerére.