5letből JÖVŐ!
Út a gazda(g)sághoz

" /> Ötletből jövő

5letből JÖVŐ!
Út a gazda(g)sághoz
5letből JÖVŐ! – A gazda(g)sághoz vezető út

„A folyamatos megújulás elkötelezettjeként az AIPA Kft. idén ősszel új küldetést tűzött ki céljául. Szem előtt tartva fő irányvonalunkat, úgy döntöttünk, hogy túlmutatva az eddig megszokott formulákon, egy egészen új célcsoportot is szeretnénk integrálni a gazdasági élet izgalmakkal teli világába. Az AIPA Kft. által megálmodott 5letből JÖVŐ! projekt olyan egyedülálló kezdeményezés, amelynek fő célja a tinédzserek érdeklődésének felkeltése a vállalkozói lét iránt. A középiskolások számára meghirdetett játékos csapatversenyünk kiváló lehetőség arra, hogy a diákok valós élmények révén tegyék próbára kreativitásukat, és korszerű ismereteket szerezzenek a versenyképesség, a piac, és más – a vállalkozások működtetése szempontjából lényeges – témakörökben” – a projekt további részleteiről Fenyvesi Beáta, az AIPA Kft. projektkoordinátora beszélt az AIP’ART-nak.
Vállald be az ötletedet!

– 5letből JÖVŐ! címmel vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztésére irányuló csapatversenyt hirdetünk a kecskeméti középiskolás diákok számára. A vetélkedő célja, hogy a résztvevők a szabadon választott mentorok – sikeres vállalkozók – támogatásával, valamint könnyen érthető szakmai tartalmak segítségével a vállalkozói készségeket csapatban és saját ötleteiken keresztül tanulják meg. A feladatok és szakmai tartalmak a diákokat a vállalkozói lét megismerésétől az ötletgenerálás fogásain és a tervek részletes kidolgozásán át – többféle üzleti modellt megismertetve – egészen a piacra lépésig vezetik el. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a diákok vállalkozói készségein kívül önismeretük és társas kompetenciáik, főként az együttműködési, prezentációs készségük, valamint pénzügyi kultúrájuk is fejlődjön.

A legjobb ötletből igazi cég lehet

A versenyre 2017. január 27.-ig jelentkezhetnek a kecskeméti középiskolák 10. és 11. osztályának ötfős csapatai a projekt weboldalán (www.5letboljovo.hu) keresztül. A tagok járhatnak egy osztályba, de vegyes csapatok is indulhatnak. Nem követelmény az előzetes vállalkozási ismeret, hiszen a cél pontosan az, hogy a fiatalok megszerezzék azokat. A vetélkedő kétfordulós, és a legjobb ötlettel előálló csapat tagjai pénzjutalomban részesülnek, melynek segítségével akár megvalósíthatják a játékos formában már felépített vállalkozásukat is. A legügyesebb versenyzőket további díjakkal, elsősorban tudásfejlesztő eszközökkel, szolgáltatásokkal ösztönözzük megszerzett tudásuk hasznosítására. A közönség – elsősorban a diáktársakra, szülőkre számítunk – szavazatai alapján egy különdíjat is kiosztunk.

Hogyan tud egy ilyen verseny túlmutatni a játékon?

– Alapvetően valós társadalmi-gazdasági problémákra építettünk. Megfigyelhető, például, hogy a kezdő vállalkozások jelentős számban szűnnek meg az indulást követő első években, ami főként a nem kellően megalapozott üzleti döntésekre vezethető vissza. Célunk, hogy a diákokat felkészítsük a tudatos kockázatmenedzsment, a valós piaci igények és a fizetőképes kereslet felmérésére. Jellemző, hogy sokaknak vannak jó ötleteik, de nem mernek belevágni, mert nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a vállalkozásindításhoz, mivel nem tanultak róla iskoláskorukban, és később máshonnan sem szerezték meg az ahhoz szükséges tudást. Mindezek mellett tapasztalható, hogy az iskolarendszerben a diákok nagyon kevés olyan feladattal találkoznak, amelyek megoldása csapatban történik, ráadásul projektjellegű. A munka világában azonban – vállalkozóként és munkavállalóként egyaránt – a tárgyi tudáson túl kiemelten fontos az együttműködési készség és a projektmunka. Az általunk kidolgozott program hosszú távon ezeknek az anomáliáknak a csökkentésére, kiküszöbölésére helyezi a hangsúlyt, ami komoly gazdasági és társadalmi előrelépést jelenthet.

Melyek ezek a kedvező társadalmi hatások?

– Szívből reméljük, hogy programunk hatására a diákok csoportos vetélkedése az iskolán belüli közösséget és az iskolák közti együttműködést is fejleszti. A mentorok bevonásával nem titkolt célunk, hogy megteremtsük egy szélesebb körű társadalmi felelősségvállalás lehetőségét, és elősegítsük, hogy a generációk átadják egymásnak a tudásukat. Szintén a program küldetése a magyar társadalom szemléletformálása, a hazai vállalkozókkal szemben tapasztalható kissé negatív attitűd megreformálása, valamint hogy a diákokat önismeretre, gyakorlati szemléletre tanítva segítsünk nekik dönteni a pályaválasztásban. Ha pedig a projekt révén valóban létrejön egy új, innovatív startup cég, az lesz a hab a tortán.