-->
Versenyszabályzat
A verseny célja

Az 5letből Jövő középiskolai vállalkozási csapatverseny egyedülálló kezdeményezés, melynek célja a vállalkozási kultúra fejlesztése, a diákok érdeklődésének felkeltése a vállalkozások iránt, és amely hitelesen mutatja be a vállalkozások világát, a vállalkozói lét örömeit és kihívásait. A versenyt országos rendezvénnyé kívánjuk fejleszteni, fokozatosan bevonva az érdeklődő iskolákat. Első ízben 2017 tavaszán - mintegy pilot projektként – kizárólag Kecskemét városában – 11 induló csapat részvételével szerveztünk sikeres csapatjátékot.

A 2017/2018-as tanévben megyei szintre bővítve, Bács-Kiskun megye területén hirdettük meg a versenyt.

A játékos csapatverseny kiváló lehetőség arra, hogy a diákok valós élmények révén tegyék próbára kreativitásukat és korszerű ismereteket szerezzenek a versenyképesség, a piac, és más - a vállalkozások működtetése szempontjából lényeges - témakörökben. A verseny, amelyen 10. és 11. osztályos diákok indulhatnak, segíthet az önismeret fejlesztésében, a vállalkozói kompetenciák azonosításában, hozzájárulva a helyes pályaválasztási döntéshez.

A verseny szervezője
A verseny az AIPA Kft. szervezésében valósul meg.

Részvétel/nevezés
A versenyen 10–11. osztályos diákok 5 fős csapatai vehetnek részt. A csapattagok járhatnak egy osztályba, de vegyes csapatok is indulhatnak. Nem követelmény, hogy a csapattagok előzetes vállalkozási ismeretekkel rendelkezzenek, azokat a verseny alatt fogják megszerezni.
Egy diák csak egy csapatban indulhat! Nevezési díj: nincs!
A jelentkezéssel egyben a csapatok elfogadják a versenyszabályzatot, illetve tudomásul veszik, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják.

A 2017-2018. évi verseny jelentkezési határideje: 2017. november 6.

A jelentkezés on-line módon történik, a www.otletboljovo.hu oldalon. A regisztrációs lapon 1 csapatnevet és 5 csapattagot és személyes adataikat, valamint az iskola nevét kell regisztrálni. A regisztrációnál meg kell jelölni, hogy a csapattagok közül ki lesz a kapcsolattartó, valamint meg kell adni egy e-mail címet és egy jelszót is. A megjelölt e-mail cím egyrészt a jelszóval együtt hozzáférést biztosít a kizárólag a versenyzők számára összeállított Tudástár használatához, másrészt a szervezők és a csapat közötti kapcsolattartást szolgálja. Amennyiben a verseny időtartama alatt vis major (pl. utazás, betegség) miatt valamelyik csapattag nem tud részt venni a játékban, akkor – a szervezőkkel történő egyeztetés alapján – lehetőség van csereregisztrációra.

A versenyzők tehát a csapat e-mail címe és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe, és vehetnek részt a verseny online fordulóin.

Felkészülés

A felkészüléshez alapvetően a Tudástárban szereplő oktatóanyagok, filmek és szakirodalom ajánlások nyújtanak segítséget. Természetesen, az egyes témakörök feldolgozásához a diákok önállóan is gyűjthetnek irodalmat.

A verseny menete

A verseny 2 fordulóból áll.

Az első internetes forduló 7 mérföldkőre (modulra) tagolódik, amelyek egymásra épülnek. Az egyes mérföldkövek teljesítéséhez versenyzőink számára írásos szakmai anyagokat, mentori és szakértői segítséget biztosítunk. A feladatok teljesítését a web-oldalra történő feltöltést követően pontozással értékelik független szakértők. Az értékelés eredménye az egyes mérföldkövek lezárását követően jelenik meg a honlapon. Az első fordulón - amely előselejtező is – az első 5 legmagasabb pontszámot elérő csapat jut tovább.

A második fordulóban a csapatok élő show keretében adnak számot kreativitásukról és felkészültségükről. A második fordulón a csapatok teljesítményét 5 fős zsűri értékeli. A versenyző csapatok rangsorát az internetes forduló és az élő show együttes eredménye dönti el.

Díjak, nyeremények

Az 5letből Jövő verseny fődíja 1’000’000.-Ft, valamint egyéni ajándékok a győztes csapat minden tagjának. A második és harmadik helyezett csapatok nyereménye 750’000.-Ft, illetve 500’000.-Ft. A döntőbe jutott diákok részére további értékes nyeremények kerülnek odaítélésre.

Versenyfeladatok

A verseny feladatainak kidolgozását az adott terület szakértői végzik, a munkában részt vesznek oktatási szakemberek is.

A verseny második fordulóját moderátor vezeti, a csapatok teljesítményét szakmai zsűri értékeli.

Szellemi tulajdon

Amennyiben a verseny időtartama alatt az 1999. évi LXXVI tv.., illetve a 2016. évi XCIII. törvény, 1999. évi LXXVI., 2001. évi XLVIII. törvények hatálya alá tartozó szerzői mű jön létre, a versenyzők a szabadon rendelkezhetnek szellemi alkotásukkal.

További információk

A verseny megvalósítása során a verseny szervezője a változtatás jogát fenntartja.

A zsűri és a szervezők a verseny konfliktusmentes lebonyolítására törekednek. Amennyiben a verseny megvalósítása során mégis kifogás érkezne, úgy a reklamációk jogosságának elbírálása és az orvosolás a zsűri hatásköre.

A verseny első és második fordulójáról fényképek és videó felvételek is készülnek. A versenyre való jelentkezéssel egyidejűleg versenyzők hozzájárulnak, hogy ezen felvételeket – kizárólag a verseny iránt érdeklődő diáktársak, szülők, valamint a helyi lakosok informálása céljából - a szervezők közzé tehetik a helyi lapokban, illetve a verseny weboldalán, facebook oldalán.

A játékban résztvevő csapatok és tagjaik nevezésükkel vállalják, hogy a versenyre vonatkozóan együttműködnek az AIPA Kft.-vel és a Onecreative Marketing Professional Kft.-vel annak kommunikációs tevékenysége során. Azaz felkérés esetén interjúkkal, fotókkal, videókkal segítik a verseny promótálását.

A versennyel kapcsolatban további információk a honlapon találhatók.