Ötletből jövő

Támogató tanár

5 jó érv, hogy miért legyél Te is Támogató tanár!

 • az általad bevont diákok alapos elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a vállalkozások világából
 • támogathatod őket, hogy megvalósítsák a legjobb ötletüket, ami helyi és globális szinten is jobbá teheti a világot
 • hozzájárulhatsz, hogy gazdaságtudatos, csapatjátékos és nyitott generációk nőjenek fel
 • a verseny során végigkövetheted, hogy a diákjaid értékes élményajándékokkal és pénznyereménnyel gazdagoknak
 • és végül, de nem utolsósorban TE IS NYERHETSZ egy bruttó 50.000 forint értékű ajándékutalványt!
A versenyre regisztráló csapatoknak ugyanis lehetősége van megjelölni egy támogató tanárt, aki a versennyel összefüggésben inspirálta, biztatta őket. Az így – a csapattagok által - megjelölt támogató pedagógusok között a verseny különböző pontjain bruttó 50.000 forint értékű ajándékutalványokat sorsolunk ki.1. A játék szervezője

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező) szervezi.

A Szervező adatai:

Székhely: 6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14. 2. em. 205., Cégjegyzékszám: 03-09-118996, Adószám: 14946541-2-03, Képviselő: Szalai Anna ügyvezető, Telefonszám: +3676 953 686, honlap: http://www.aipa.hu/.

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban, valamint az 5letből jövő! játék versenyszabályzatában rögzítettek az irányadók.

1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a https://5letboljovo.hu  (a továbbiakban: Weboldal) oldalon kerül sor.

2. A játékban résztvevő személyek (pedagógusok) és a részvétel feltétele:

 • az 5letből jövő! játékban részt vevő csapatok által megjelölt pedagógusok, akik
 • elfogadják a jelen nyereményjáték szabályait (az adatkezelési tájékoztatóval együtt), valamint az 5letből jövő! versenyszabályzatát és teljesítik a nyereményjátékban, valamint az 5letből jövő versenyszabályzatában előírt feltételeket, valamint
 • a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adataikat megadják.

3. A játék időtartama

3.1 Az 5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő Versenyszabályzatban és Versenykiírásban megjelölt időtartamával egyidejűleg kerül megrendezésre. (2021. február 2. – 2021. június 11.).

4. A Nyereményjáték leírása:

A 5letből jövő! játékban részt vevő csapatoknak lehetősége van megjelölni – csapatonként - egy pedagógust, aki a versennyel összefüggésben őket inspirálta, biztatta. Az így – a csapatok által - megjelölt pedagógusok között a Szervező sorsolást szervez jelen nyereményjáték szabályzatnak megfelelően, az alábbiak szerint.

A Nyereményjátékban tehát az a pedagógus vehet részt, akit a játék időtartama alatt a csapatok megjelölnek.

 • A pedagógusok között első körben a Szervező kisorsol 3 darab, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű ajándékutalványt azon megjelölt pedagógusok között, akiket a verseny első mérföldkövét sikeresen teljesítő csapatok jelöltek meg.
 • A 6. mérföldkövet követően Szervező meghirdeti a „Munka Gyümölcse” játékot, melyen a játékban megjelölt pedagógusok vehetnek részt. A „Munka Gyümölcse” játék lényege, hogy a facebook-on a játékkal kapcsolatosan feltöltött videójára legtöbb lájkot gyűjtő pedagógust értékes tárgynyereménnyel díjazzuk.

A csapatoknak a jelölés során meg kell adniuk:

 • a pedagógus nevét,
 • a pedagógus iskolájának nevét, címét,
 • valamint a pedagógus e-mail elérhetőségét.

A jelölésről a rendszer e-mail útján automatikusan értesítést küld a pedagógusnak arról, hogy őt az adott csapat megjelölte. Ekkor a pedagógusnak lehetősége van elfogadni a jelölést. Amennyiben elfogadja a jelölést, úgy a visszaigazolásnál a pedagógusnak el kell fogadnia a jelen nyereményjáték szabályzatot, a szabályzatban foglalt adatkezelési szabályzatot, valamint az 5letből jövő! – versenyszabályzatát. A Weboldalon a visszaigazolással egyidejűleg a pedagógus által opcionálisan lakóhelyének címe és telefonszám is megadható, amely a nyertesek könnyebb és gyorsabb elérését teszi lehetővé.

A pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki a megjelölt pedagógusok között:

– 3 darab, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

6. Sorsolás:

6.1. A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14. 2. em. 205.).

6.2. A verseny első mérföldkövét sikeresen teljesítő csapatok, valamint a versenyt végigvivő csapatok által megjelölt pedagógusok sorsolása egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, 3 tagú sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. A sorsolási bizottság a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, valamint a nyertes(ek) nevét.

6.3. Az első sorsolás a verseny első mérföldkövének teljesítését követő egy héten belül, míg a második sorsolás a 6., egyben utolsó mérföldkő lezárását követő egy héten belül történik.

6.4. A sorsolásokon a megjelölt pedagógus annyi alkalommal szerepelhet a kisorsolandó pedagógusok között, ahány csapat őt támogató tanárként megjelölte. Ennek következtében egy pedagógus akár több alkalommal is nyerhet vásárlási utalványt, vagyis nyereményt.

6.5. A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

6.6. A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

6.7. A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal. A nyereményt átvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

6.8. A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A Nyertesek a nyereményüket átvehetik a Szervező székhelyén (6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14. 2. em. 205.). A nyeremények átvételének feltétele személyi igazolvány és lakcímkártya személyesen történő bemutatása, és hozzájárulás azokról történő másolat készítéséhez.

6.9. A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre.

6.10. A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

6.11. Az első körben kisorsolt nyeremények személyes átadása a sorsolást követő 30 napon belül történik, míg a második körben kisorsolt nyeremények személyes átadása a második sorsolás megtörténtét követő 30 napon belül történik.

6.12 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes bizonyító erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

6.13. A pedagógus kötelezettséget vállal, hogy a versenyt követően rendelkezésre áll, amennyiben vele interjút szeretnének készíteni, valamint vállalja, hogy minden esetben válaszol a Szervezőnek, illetőleg eleget tesz a Szervező - versennyel összefüggő – megkeresésenek.

6.14. A pedagógus a jelölés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi felhasználásához.

7. Játékszabályzat módosítása

7.1 Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, akkor erről előzetesen e-mail címére küldött értesítésben tájékoztatjuk. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett „5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő” elnevezésű nyereményjátékhoz kapcsolódó

adatkezelési tájékoztató1. Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az „5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő” elnevezésű nyereményjáték szervezője, a nyereményjáték keretében megvalósuló személyesadat-kezelések tekintetében adatkezelőként jár el.   Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

Az Adatkezelő adatai

cégnév: AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14. 2. em. 205., Cégjegyzékszám: 03-09-118996, Adószám: 14946541-2-03, Képviselő: Szalai Anna ügyvezető, Telefonszám: +3676 953 686, honlap: http://www.aipa.hu/.

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy AIPA Nonprofit Kft.

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre

2.a. Az adatkezelés a nyereményjátékban résztvevő, a jelölés elfogadása során személyes adatait megadó természetes személyeket érinti. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni, a jelölés elfogadása során megadott személyes adatok helyességét. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva regisztrál, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

2.b. A nyereményjátékra történő jelentkezés a https://5letboljovo.hu oldalon az Önre eső – 5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedőben induló csapatok általi – jelölés elfogadásával, alábbi személyes adatainak a megadásával lehetséges, tehát az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • munkahelyének/ iskolájának neve, címe
 • e-mail cím
 • opcionálisan (nem kötelező megadni) lakcím, telefonszám

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes tájékoztatását követően adott hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

 • az Ön beazonosítása, (név)
 • az Önnel történő kapcsolatfelvételhez a szükséges adatok rendelkezésre állása (telefonszám, e-mail cím, lakcím);
 • a nyereményjátékban lebonyolított sorsoláshoz szükséges adatok biztosítása
 • az Ön esetleges nyereményének eljuttatásához szükséges adatok rendelkezésre állása (lakcím)

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a jelölés elfogadása során megadott személyes adatait a nyereményjáték során lebonyolított utolsó sorsolást követő 45 napig - a nyertesként kihúzott személyek esetén 60 napig - kezeli aztán külön értesítés nélkül törli. Önnek lehetősége van arra, hogy a fenti időtartamon belül is bármikor az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén ugyanakkor a nyereményjátékban nem tud részt venni.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását az alábbi módokon vonhatja vissza:

 • személyesen az Adatkezelő címén: 6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14. 2. em. 205. alatt vagy
 • az Adatkezelőnek küldött e-mailben a aipakft@gmail.com e-mail címen.

Hozzájárulásnak visszavonását követően, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja (pl. jogos igény érvényesítése, vagy csalások, visszaélések felderítése) nincs, az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.


5. A személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából (pl. az estleges visszaélések feltárása, a felelősség megállapítása) az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.


6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá továbbá a kezelt adatok hitelességét és változatlanságát.


7. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni,
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

8. Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.  

Az érintett nyilatkozata:

Kijelentem, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem. Személyes adataim kezeléséhez - beleértve a játékban történő nyerésem esetén a nevemnek és lakcímemnek a https://5letboljovo.hu  weboldalon történő közzétételét is - a kapott tájékoztatás birtokában hozzájárulok.